Skip to main content

Kehitystä ja kokemuksia -Näe hyvä mussa -toiminta ammattitaidon kehittäjänä

Jännitys tuntuu vatsanpohjassa ja mieli terävöityy. Matkalaukku painaa, vaikka olen varma, että olen unohtanut jotain tärkeää. On perjantai, ja leiribussi häämöttää edessäni. Jännityksestä huolimatta minua hymyilyttää, koska tiedän, että sunnuntaina tulen kotiin taas yhtä kokemusta rikkaampana. Viikonloppu Näe hyvä mussa- leirillä voi alkaa. 

Harjoittelu Näe hyvä mussa- leireillä antaa opiskelijalle paljon. Leireillä on mahdollista kehittää muun muassa vuorovaikutus- ja ryhmänohjaustaitoja. Harjoittelun alkaessa minulla ei ollut yhtään kokemusta sosiaalialalta ja vain pieni kokemus lasten kanssa työskentelystä. Aluksi toiminta vaikutti haastavalta, mutta leirien runko ja tavoitteet tulivat pian tutuiksi. Ryhmien ohjaaminen oli aluksi jännittävää ja uutta opittavaa oli paljon. Lasten ja toisten ohjaajien tullessa tutuksi porukkaan oli kuitenkin helppo sulautua ja pian huomasin, miten luonnolliselta toiminta tuntui. 

Harjoittelun edetessä sain paljon lisää itseluottamusta ja tunnistin itsessäni uusia vahvuuksia. Harjoittelun aikana huomasin myös paljon kehittämiskohteita omassa toiminnassani, mikä on erittäin tärkeää ammatillisen kehittymisen kannalta. Leirit olivat hyvä paikka reflektoida omaa osaamistaan ja omien taitojen kehittäminen tuntui luontevalta ja turvallisesta. Kaikkea ei tarvinnut osata heti, ja leireillä annettiin tilaa kehittyä. Rohkaisevaa ja rakentavaa palautetta sai koko harjoittelun ajan. 

Harjoittelun aikana sain myös paljon kokemusta moniammatillisesta työskentelystä. Leirien aikana tein yhteistyötä niin sosiaali- ja terveysalan kuin opetustoimen ammattilaisten kanssa. Työntekijöiltä ja toisilta vapaaehtoisilta sai paljon arvokasta näkemystä sosiaalialalla työskentelystä. Minulla oli myös mahdollisuus upeaan yhteistyöhön toisen opiskelijan kanssa. 

Ammatillisen kehittymisen lisäksi leireillä saa paljon mahtavia kokemuksia. Leireillä muun muassa leikitään, ulkoillaan, leivotaan ja harjoitellaan kädentaitoja. Joskus juostaan ja hassutellaan, ja välillä taas pysähdytään pohtimaan ja keskustelemaan. Leireillä koetaan yhteenkuuluvuutta ja kokeillaan uusia asioita. Ennen kaikkea leireillä nähdään hyvää elämästä, toisista ihmisistä ja itsestämme. 

Viikonloppu leirillä voi olla hektistä ja intensiivistä, mutta se on myös erittäin palkitsevaa. Suosittelen harjoittelua Näe hyvä mussa- leireillä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita järjestötoiminnasta ja lasten kanssa työskentelystä. Suosittelen leirejä myös sellaiselle opiskelijalle, joka haluaa erikoistua tulevaisuudessa toisenlaiseen toimintaan. Esimerkiksi oma ammatillinen kiinnostukseni on ensisijaisesti muualla kuin lasten kanssa työskentelyssä, mutta harjoittelussa opin paljon hyödyllisiä taitoja, joita voin hyödyntää tulevaisuudessa monenlaisessa työssä. 

Kaiken kaikkiaan harjoittelu Näe hyvä mussa- leireillä oli uskomaton kokemus. Opin harjoittelun aikana muun muassa miten tehdään lapsihavainnointia, mitä tarkoitetaan positiivisella pedagogiikalla ja miten suunnitellaan ja toteutetaan suuria kokonaisuuksia. Opin harjoittelun aikana myös paljon lisää itsestäni ja luottamus omiin taitoihini kasvoi. Näe hyvä meissä- toiminnassa on ammatillinen kehittyminen ja mahtavat kokemukset taattu. Kiitos paljon kaikille mukana olleille!

Tiia Rajasaari, sosionomiopiskelija