Skip to main content

Rekisteriseloste

näehyvämussa.fi -sivuston yhteydenottolomakkeen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Parasta Lapsille ry.
Y-tunnus 0201826-3
Vilppulantie 2
00700 Helsinki
Puhelin 09 350 8630
pl@parastalapsille.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Sari Nikula

Rekisterin nimi
näehyvämussa.fi -sivuston yhteydenottolomakkeen tietokanta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Yhteydenottolomakkeen täyttäneiden asiakkaiden antamia henkilötietoja käytetään asiakkaan jättämän yhteydenottopyynnön hoitamiseksi ja vapaaehtoisten leiriohjaajien löytämiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- ikä
- puhelinnumero
- sähköposti

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Yhteydenottolomakkeiden tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän ja verkkopalvelua hallinnoivan yrityksen työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteriä voidaan käyttää suoramainontaan tai muuhun markkinointitoimintaan.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käyttö.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.