Skip to main content

Yhteistyössä

koulutuselamaanlogoHankkeessa Koulutus Elämään Säätiön työntekijä toimii pedagogisen osaamisen ja arvioinnin asiantuntijana. Säätiö tuo toimintaan työmenetelmiä, joita hyödynnetään leiritoiminnassa. Koulutus Elämään Säätiön kanssa rakennettavassa yhteistyössä kehitetään malli, joka tukee niin vapaaehtoisia, lapsia kuin perheitäkin. Hankkeen edetessä tarkoitus on tarjota myös vanhemmille toiminnallisia vertaistyöpajoja.

Koulutus Elämään Säätiö toteuttaa 3-13 -vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattua laaja-alaista terveyskasvatusohjelmaa, jonka keskeisiä osa-alueita ovat terveelliset elämäntavat ja ehkäisevä päihdetyö. Oppitunneilla pääpaino on fyysisessä hyvinvoinnissa. Itsetunnon tukeminen ja henkinen hyvinvointi ovat kuitenkin vahvasti mukana kaikilla oppitunneilla.

Kullekin ikäryhmälle on rakennettu oma, ikään perustuva pedagoginen lähestymistapa. Koulutus Elämään -oppitunneilla lapsi saa tietoa omasta kehosta ja sen toiminnasta kiinnostavalla ja helposti ymmärrettävällä tavalla sekä oppii saamansa tiedon pohjalta tekemään hyviä, terveyteen liittyviä valintoja. Päihteisiin liittyvän opetuksen tavoitteena on siirtää nuorten päihdekokeilujen aloitusikää eteenpäin.

Vuosittain etenevät oppitunnit muodostavat yhdessä yhdeksän vuotta kestävän opintokokonaisuuden. Opetus toteutetaan päiväkotien ja alakoulujen omissa tiloissa, erityiskoulutuksen saaneiden kasvatusalan ammattilaisten johdolla. Opetuksessa hyödynnetään mm. iPad -teknologiaa.

Vuosittain opetusta saa noin 24 000 suomalaista lasta 120 alakoulussa ja päiväkodissa 20 paikkakunnalla.


 www.koulutuselamaan.fi

Lisätietoja: 
Sami Teikko
Toiminnanjohtaja
Koulutus Elämään Säätiö
Gsm: 0400 638 863
sami.teikko@koulutuselamaan.fi


HAMK mobiili
Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun (HAMK) sitoutui hankkeeseen tuomalla mukaan opiskelija resursseja. HAMK on sisällyttänyt kurssiohjelmiinsa vapaaehtoistoiminnan, sekä muita kurssi sisältöjä niin, että opiskelijat voivat suorittaa opintoja osallistumalla toimintaan vapaaehtoisina. 

https://www.hamk.fi/

Ohjausryhmä
Parasta Lapsille ry ja hankkeessa mukana olevat yhteistyökumppanit muodostavat hankkeen ohjausryhmän, joka kokontuu neljä kertaa vuodessa arvioidakseen ja ohjatakseen toimintaa. Ohjausryhmän keskeisenä tehtävänä on seurata, että hanke toteutetaan projektisuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti. 

Ohjausryhmän jäsenet:
  • Konttinen Sari, Tampereen kaupunki
  • Väistö Mari, Lastensuojelun Keskusliitto
  • Mutanen Marjo, Riihimäen kaupunki
  • Niemi Sanna, Hämeenlinnan kaupunki
  • Niva Maarit, Oulun kaupunki
  • Silvennoinen Saija, Hamk
  • Teikko Sami, Koulutus Elämään Säätiö
  • Timlin Katja, Parasta Lapsille ry